นายบรรลือ พลับพลึง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย paicdd วันที่ 02 ก.ค. 2561

พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย paicdd วันที่ 02 ก.ค. 2561

พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอป [...]