ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่  3  พฤศจิกายน 2560 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นอภ.ป่าบอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ได้ชี้แจงข้อราชการ สรุปประเด็นสาระสำคัญของ”ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้เน้นย้ำฝากกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านดูแลในเรื่องตวามสงบเรียบร้อย ในเทศกาลการวันลอยกระทง ณ ศาลาประชาคม อำเภอป่าบอน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

วันพฤหัสบดีที่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง พบปะหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการ
ทำงานในปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมอำเภอป่าบอน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสละลุงถัน หมู่ที่ ๖
ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน เพื่อเยี่ยยมเยือนกลุ่ม OTOP ณ สวนสละลุงถัน
โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู  นายอำเภอป่าบอน  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้นำ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

(Visited 62 times, 1 visits today)