ติดตามสัมมาชีพ

นายปรีชา  ทัศวงศ์  พัฒนาการอำเภอป่าบอน  มอบหมายนางเสาวณี  รอดดำ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านทุ่งค่าย ม.3 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง สาธิตการทำเครื่องแกง

(Visited 35 times, 1 visits today)