นายปรีชา ทัศวงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอป่าบอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง