อำเภออมก๋อย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. โดย นา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุ [...]

อ่านต่อ