สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2563

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของหมู่บ้านและชุมชน

เพื่อหาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

(Visited 58 times, 1 visits today)