อำเภออมก๋อย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อำเภออมก๋อยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07:00 น.

อำเภออมก๋อยประกอบพิธทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการประกอบพิธี และข้าราชการอำเภออมก๋อยร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม/ทอดผ้าไตร  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา เข้าร่วมประกอบพิธี  ณ วัดแสนทอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

อำเภออมก๋อยประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการประกอบพิธีพร้อมข้าราชการ  และประชาชน อำเภออมก๋อย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา เข้าร่วมประกอบพิธี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

อำเภออมก๋อยร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการสวนประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน พร้อมข้าราชการและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และปรับแต่งสวนประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา เข้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และปรับแต่งสวนประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ ลานหน้าหอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)