อำเภออมก๋อย ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

อำเภออมก๋อย โดยคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภออมก๋อย และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสบโขง ตำบลนาเกียนตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง ระหว่างวันที่ 17 -19 กันยายน 2562  เพื่อรับทราบและแนะนำการแก้ใขปัญหาในการดำเนินงาน ในการนี้มีตัวแทนกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ##พช.อมก๋อย  รายงาน##

(Visited 31 times, 1 visits today)