อำเภออมก๋อย มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 แก่ บ้านแม่ระอาใน หมู่ 9 ตำบลแม่ตื่น โดยมี นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย กล่าวรายงาน ก่อนวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออมก๋อย ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ หอประชุมฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
//พช.อมก๋อย รายงาน//

(Visited 52 times, 1 visits today)