อำเภออมก๋อย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารการตลาดยุค 4.0

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารการตลาดยุค 4.0 ในการนี้นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย และกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ฝึกอบรมในเรื่อง การวางแผนการตลาดและการทำแผนธุรกิจ/การบริหารช่องทางการจำหน่ายสินค้า/กระบวนการสร้างแบรนอย่างครบวงจร และการพัฒนาต่อยอดสินค้า โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 18 times, 1 visits today)