อำเภออมก๋อย***ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จากวาระในที่ประชุมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดชนิดอื่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย  และพิจารณาเสนอขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2562 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น 2 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 36 times, 1 visits today)