อำเภออมก๋อย***ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออมก๋อย  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 93 times, 1 visits today)