อำเภออมก๋อย***จัดการประชุมคณะทำงาน“กาดหมั้ว ครัวฮอม” งานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นยาเสพติด ปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  เป็นประธานในการจัดจัดการประชุมคณะทำงาน“กาดหมั้ว ครัวฮอม” งานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นยาเสพติด ปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมและวางแผนกำหนดการต่างๆ กิจกรรมภายในงาน และรูปแบบของงาน การจัดจำหน่ายบูทสินค้า การตกแต่งบริเวณงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ออกมาสมบูรณ์แบบและตรงตาม Concept ของงานที่สุด

(Visited 27 times, 1 visits today)