อำเภออมก๋อย***จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 8 ก.ค.62 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย/ผอ.ศป. [...]

อ่านต่อ