อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายนพดล นวลพนัส ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) เป็นประธานในการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น 2 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 37 times, 1 visits today)