อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านยางเปียง หมู่ที่ 2 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย โดยจัดกิจกรรมอบรมจำนวน 2 กิจกรรม คือ การทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน และการทำพิมเสนน้ำ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็นกิจกรรมละ 20 คน รวมทั้งสองกิจกรรมจำนวน 40 คน

(Visited 35 times, 1 visits today)