อำเภออมก๋อย***จัดประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 3

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ประจำไตรมาส 3 เพื่อสรุปการทำงานในไตรมาสที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานสำหรับไตรมาสถัดไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)