อำเภออมก๋อย***โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง​ หมู่ที่ 6 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27​ มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายศิวะ ธมิกานนท [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อ [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลยางเปียง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นา [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอย หมู่ที่ 13 ตำบลยางเปียง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นา [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อ [...]

อ่านต่อ