อำเภออมก๋อย***จัดประชุมและปฐมนิเทศ สมาชิกที่ขออนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย จัดประชุมและป [...]

อ่านต่อ