อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายศุภชัย วิเชียร เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 1/2562 ในการนี้นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอมก๋อย และหัวหน้าส่วนราชการ คณะการทำงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาส 1 – 2 และจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการ และความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาหาพื้นที่เฉพาะระยะ 4 ปี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 37 times, 1 visits today)