อำเภออมก๋อย***จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบล

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบล จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 93 times, 1 visits today)