อำเภออมก๋อย***ทีม สพอ.อมก๋อยจัดประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการทำงานและวางแผนการทำงานตามโครงการต่างๆของอำเภออมก๋อย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 28 times, 1 visits today)