อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานกรแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นา [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นา [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเผ่าล่าหู่ (มูเซอ) ตำบลม่อนจอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาฝิ่นและยาเสพติด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย [...]

อ่านต่อ