อำเภออมก๋อย***ทีม สพอ.อมก๋อยจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562
นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อรายงานผลการทำงานและวางแผนการทำงานตามโครงการต่างๆของอำเภออมก๋อย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 51 times, 1 visits today)