อำเภออมก๋อย***จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ พรหมน [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง (บ้านห้วยโค้ง) หมู่ที่ 5 ตำบลยางเปียง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***จัดกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ บ้านยางเปียง หมู่2 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***จัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย***จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน ครั้งที่ 12/2561 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ