อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ คริสตจักรหย่อมบ้านปิสะหลง (บ้านห้วยน้ำขาว) หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศิวะ ธมิกานนท [...]

อ่านต่อ

“จริงจัง ตั้งใจ ในทุกพันธกิจ” อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่***จัดพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา ณ บ้านเลขที่ 8409 บ้านผาปูนดง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. เหล่ากาชาดจังหวั [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อยเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่**ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน**

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โ [...]

อ่านต่อ