อำเภออมก๋อย จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ น [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อยประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่อังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. อำเภออมก๋อย [...]

อ่านต่อ