สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.24 น.  สมเด็จพระเทพรัตนรา [...]

อ่านต่อ