สิบตำรวจตรี อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

นายสมเกียรติ ไชยณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล กะหรอ,นาเหรง,กรุงชิง และนบพิตำ

นางสาวพนิตพร ด้วงฤทธิ์

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

(Visited 353 times, 1 visits today)