“เกียรติยศแห่งนบพิตำ”

“เกียรติยศแห่งนบพิตำ”
ผู้นำชุมชนผู้มีผลงานดีเด่นที่ผ่านการคัดสรรระดับจังหวัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแงะ (นายประภาส บุญสนอง)ม.๑ ต.นาเหรง และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค (น.ส.นิศารัตน์ ราชประดิษฐ์)ม.๑ บ้านนบ ต.กรุงชิง ได้เข้าร่วมกิจกรรม #รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำดีเด่นและโล่เกียรติยศ จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ในงาน”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 62-2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(Visited 10 times, 1 visits today)