สัมมาชีพชุมชน ๖๒ ที่นบพิตำ

ส.ต.ต.อุดมศักดิ์  กาญจนหิรัญ พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ณ บ้านนาแงะ ต.นาเหรง ผู้เข้าร่วกิจกรรม เป็นปราชญ์ชาวบ้านจาก ๔ หมู่บ้าน ได้รับการคัดเลือกเป็นหม฿่บ้านสัมมาชีพเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๒

(Visited 15 times, 1 visits today)