พร้อมลุย…ผู้นำสัมมาชีพชุมชน อ.นบพิตำ

ตัวแทนปราชญ์ชุมชน  อ.นบพิตำ ได้ร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 27 times, 1 visits today)