พร้อมลุย…ผู้นำสัมมาชีพชุมชน อ.นบพิตำ

เข้าชม 29 ครั้ง

ตัวแทนปราชญ์ชุมชน  อ.นบพิตำ ได้ร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 29 times, 1 visits today)