การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำได้มอบหมายให้อาสาพัฒนา น.ส.พนิตพร ด้วงฤทธิ์ ประสานงานและนำผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ   กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม 100 คน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน

 

(Visited 40 times, 1 visits today)