พัฒนาการอำเภอนบพิตำเยี่ยม ผู้ประกอบการโอทอป

พัฒนาการอำเภอนบพิตำเยี่ยม ผู้ประกอบการโอทอปทำรูปปั้นหัวสัตว์และเหยี่อตกปลาประดิษฐ์ บ้านวังเลา ตำบลนาเหรง เพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

(Visited 51 times, 1 visits today)