ส.ต.ต.อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ พััฒนากรอำเภอนบพิตำ เยี่ยมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ สิบตำรวจตรี อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ ร่วมติดตามงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านอู่ทอง เพื่อวางแผนการสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะกรรมการฯ และสมาชิก

(Visited 19 times, 1 visits today)