ส.ต.ต.อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ติดตาม กข.คจ.

พัฒนากรอำเภอนบพิตำ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบดุลและรายงานภาวะหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายงานจังหวัดต่อไป

(Visited 18 times, 1 visits today)