นวัตวิถี ที่หมู่บ้าน

บ้านนาแงะ/ท่าพุด ต.นาเหรง จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน  มีแกนนำหมู่บ้าน ๕ คน ผู้แทน อปท. จนท.พช.ร่วมเป็นวิทยากร

(Visited 30 times, 1 visits today)