อำเภอนบพิตำ ประชุม กพสอ. เตรียมงานวันสตรีสากล

เข้าชม 28 ครั้ง

นางจารีย์  พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสากล เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

(Visited 28 times, 1 visits today)