สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช