ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสะอาด

นายสุบรร สลับศรี

พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

24/07/2561 13.44

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การแสดงพื้นถิ่นและวัฒนธรรม

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินโครงการชุมชนท่องเท [...]

18/07/2561 11.00

นายสุบรร สลับศรี พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผน/สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

นายสุบรร  สลับศรี พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด ประชุมผู้นำอาสา [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ กิจกรรมที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนสำนักงานเลขาฯ กองทุนหมู่บ้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชุม อกส.อ.ครั้งที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชุม อกส.อ. ครั้งที่ 5

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ กิจกรรมที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนสำนักงานเลขาฯ กองทุนหมู่บ้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชุม อกส.อ.ครั้งที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชุม อกส.อ. ครั้งที่ 5