กิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อสมทบกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชาวบ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระเวียง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อสมทบกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ร้านค้าชุมชนบ้านซาต หมู่ที่ ๑๐ โดยมีนายศุภฤกษ์ น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในพิธี

(Visited 16 times, 1 visits today)