นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongyasai วันที่ 29 ต.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตสตรีและสิ่งแวดล้อมชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ  จัดกิจกรรมโครงการส่ง [...]