สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง

จังหวัดมุกดาหาร

นายสมเพชร หมื่นวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน พัฒนาการอำเภอหนองสูงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง

ททท (ทำ ทัน ที่)