Way of Life 2561

เข้าชม 9 ครั้ง

7 มกราคม 2561 

บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายทองสุข สีลิด กำนันตำบลบึงกาสาม ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ตั้งปณิธานและทำสัญญาประชาคมร่วมกันในการทำความดี

(Visited 9 times, 1 visits today)