รับมอบดอกไม้จันทร์ จากหมู่บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วงไข่ และหมู่บ้านสะเลียม หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม จำนวน 1,000 ดอก

(Visited 40 times, 1 visits today)