ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

(Visited 13 times, 1 visits today)