บ้านย่านยาวเหนือ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านย่านยาวเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 2 times, 1 visits today)