หนองน้ำรัด จัดฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 3 times, 1 visits today)