บ้านรัตนปัญญา จัดฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์2563 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวแต๋นบ้านรัตนปัญญา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)