ประชุมคณะกรมการอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมคณะกรมการอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@ สถานีข่าว พช.CNS : หนองม่วงไข่

(Visited 26 times, 1 visits today)